Ansökan från Ideella Föreningen Bryggplats i Timmervik om tillstånd att utöka antalet bryggor/båtplatser inom befintlig småbåtshamn på fastigheten Sävelycke 1:2, Stenungsunds kommun

Diarienummer : 2012/1094/10.1
Departement/Myndighet : Vänersborgs Tingsrätt
Besvarad: