Ansökan från Huddinge kommun om omprövning och ev. nedläggning av Glömsta torrläggningsföretag (berör fastigheter inom Huddinge-Glömsta)

Diarienummer : 2012/857,858/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt
Besvarad: