Ansökan från Håbo Vindkraftverk AB om tillstånd till uppförande av vattenkraftverk vid Lungsjöån i Falu och Leksands kommuner

Diarienummer : 2012/1057/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad: