Ansökan från föreningen Nenningesund angående tillstånd enligt miljöbalken att inom fastigheten Norrtälje Lågarö S:13 m. fl. utföra vattenverksamhet för återställande av Nenningesundsleden Rådmansö

Diarienummer : 2013/1484/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad: