Ansökan från Dalfors Kraft AB om tillstånd att för utnyttjande av vattenkraften i Dalforså, bygga och behålla Dalfors kraftverk m.m.

Diarienummer : 2012/1426/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt
Besvarad: