Ansökan från Bromskärs Hamnförening om tillstånd till muddring m.m. på fastigheten Norrtälje Oxhalsö 1:125

Diarienummer : 2013/1400/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad: