Ansökan från Borgholms Energi AB om tillstånd till bibehållande och drift av anläggningar för uttag av havsvatten från Kalmarsund till avsaltningsanläggning

Diarienummer : 2017/2074/10.1
Departement/Myndighet : Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad: