Ansökan angående omgrävning av åfåran, anläggande av dämme samt ansökan om upphävande av del av gällande sjösänkningsföretag i Edsån, Sollentuna kommun

Diarienummer : 2012/817/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt
Besvarad: