Ans. om undersökningstillstånd enl. lagen (1966:314) om kontinentalsockeln utanför Falkenberg, Falkenbergs kommun, Hallands län

Diarienummer :
Departement/Myndighet : SGU, Sveriges Geologiska Undersökning
Besvarad: