Ans. om tillstånd enl. lagen om Sveriges ek. zon för uppförande och drift av en gruppstation för vindkraft vid Stora Middelgrund

Diarienummer :
Departement/Myndighet : Miljödepartementet
Besvarad: