Ans. om tillst. enl. lagen om kontinentalsockeln för utläggande av rörledningssystem utanför territorialgränsen inom sv. ek. zon

Diarienummer : 2008/2070/184
Departement/Myndighet : Näringsdepartementet
Besvarad: