Anpassning till ett förändrat klimat - Stigande vatten i samhällsplaneringen. Rekommendationer för planering av bebyggelse vid Vänern, Bohuskusten och i inlandet

Diarienummer : 2009/2018/184
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Västra Götalands län
Besvarad: