Anmälan om vattenverksamhet, Svedala kommun, för uppförande av erosionsskydd vid Segeå på fastigheten Svedala 25:12

Diarienummer : 2012/838/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen i Skåne län
Besvarad: