Anläggande av strandbad och LOD-damm vid Loppholmarna i Stora Lindessjön

Diarienummer : 2012/1578/10.1
Departement/Myndighet : Lindesbergs kommun
Besvarad: