Anläggande av en större våtmark (ca 60 ha) på Rolfsåkers gård, Kungsbacka kommun

Diarienummer : 2011/261/184
Departement/Myndighet : Firma Hans von Essen/Våtmarksbyggare
Besvarad: