Angående nybyggnad av byggnad för hamnservice på fastigheten Norra Väderöarna 1:1

Diarienummer : 2012/930/10.1
Departement/Myndighet : Tanums kommun
Besvarad: