Angående ansökan om tillstånd till brytning av vanadinhaltig magnetitmalm i dagbrott, samt anläggande av ett anrikningsverk med tillhörande sandmagasin, vid Brickagruvan i Hudiksvalls kommun

Diarienummer : 2017/2334
Departement/Myndighet : Östersunds tingsrätt
Besvarad: