Ändring av Helsingborgs översiktsplan för Allerum – Hjälmshult

Diarienummer : 2012/820/10.1
Departement/Myndighet : Stadsbyggnadsnämnden Helsingborg
Besvarad: