Samråd enligt artikel 4-5 ECE-konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen) gällande planer för havsbaserad vindkraft, Aflandshage, Danmark

Diarienummer : 2019/2170/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: