AB Storstockholms Lokaltrafiks ansökan om tillstånd till bibehållen tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden samt uppförande av en ny anläggning för infiltration av dränvatten från tunnelbanan på fastigheten Bromsten 9:2 i Stockholms kommun

Diarienummer : 2012/993/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt
Besvarad: