Vägledning för användande av klimatscenarier

Enligt SMHs regleringsbrev för budgetåret 2014 ska SMHI, i samråd med berörda myndigheter och andra aktörer, ta fram en vägledning för användandet av klimatscenarier.

Vägledningen ska underlätta för olika aktörers klimatanpassningsarbete genom att göra det tydligt hur klimatscenarier kan användas i olika situationer relevanta för samhällsområden där klimatanpassning är nödvändig.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 12 december 2014.