Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning på praktik 2016-2018

Regeringen uppdrar åt SMHI med flera myndigheter att ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning från Arbetsförmedlingen för praktik. Uppdraget gäller den 1 april 2016 - den 31 december 2018.

SMHI ska senast den 1 oktober 2016, 1 april 2017, 1 april 2018 och 15 januari 2019 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts enligt instruktion från Statskontoret.