Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Regeringen har uppdragit åt SMHI att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik.

Uppdragen ska redovisas senast den 1 april 2020 samt den 15 januari 2021 (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A).

Regeringen har uppdragit åt SMHI att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021-23. Uppdragen ska redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2021 (Fi2020/04960, A2020/02583).