Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016-2018

Regeringen uppdrar åt SMHI med flera myndigheter att under tiden den 1 april 2016 - den 31 december 2018 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen, och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik. 

SMHI ska senast den 1 oktober 2016, 1 april 2017, 1 april 2018 och den 15 januari 2019 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts enligt instruktion från Statskontoret.