Uppdrag att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021-2023

Uppdraget ska redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2023 och den 15 februari 2024 (A2020/02583).