Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen

Regeringen har uppdragit åt SMHI att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) i enlighet med kommissionens handlingsplan i dess uppdaterade form den 15 september 2021 genom SWD(2021)24 final.

Uppdraget har förlängts och SMHI ska senast den 31 januari 2024 lämna en redovisning till Regeringskansliet (blivande Klimat- och näringslivsdepartementet och Statsrådsberedningen) (SB2021/01583).