Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021-2023

Uppdraget ska redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024 (Fi2020/04960).

.