Uppdrag att bistå inför FNs havskonferens den 5 – 9 juni 2017

SMHI ska bistå regeringen i förberedelser, genomförande och uppföljning av FN:s högnivåkonferens den 5–9 juni 2017 för att främja genomförandet av FN:s hållbarhetsmål för hav och marina resurser (SDG 14). Sverige är tillsammans med Fiji ordförande för konferensen.

Arbetet med att ta fram underlag ska ske i dialog med andra berörda myndigheter.

SMHI har lämnat underlag till miljö- och energidepartementet i januari och mars 2017.