Underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030

Regeringen uppdrar åt ett antal statliga myndigheter, bland annat SMHI, att bidra med underlag för Sveriges genomförande av FN:s Agenda 2030 för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. 

Respektive myndighet ska bedöma på vilka mål och delmål i agendan som dess verksamhet har störst inverkan, på nationell och internationell nivå. 

Uppdraget ska senast den 31 augusti 2016 redovisas till Regeringskansliet.