Underlag för behov av investeringar i teknisk infrastruktur

Enligt SMHIs regleringsbrev för budgetåret 2014 ska SMHI redovisa behov av investeringar i teknisk infrastruktur och möjliga samarbeten med grannländer.

Uppdraget om underlag för behov av investeringar i teknisk infrastruktur har två delar.

Del 1

SMHI ska redovisa hur nya teniska möjligheter inom verksamhetsområdet och möjligheter till samarbete med grannlänernas meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska myndigheter har bidragit till ökad träffsäkerhet i prgnosverksamheten och bättre beredskap i samhället för att hantera extrema väderhändelser med betydande konsekvenser för samhällets funktioner som lokala skyfall, stormar etc.

Del 2

SMHI ska redovisa vilka eventuella kostnader och kostnadsbesparingar som skulle kunna uppkomma under de närmaste åren som är kopplat till de möjligheter som redovisas i del 1. 

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 31 mars 2014.