Stöd till framtagande av kommunala handlingsplaner

SMHI ska stödja länsstyrelser i framtagandet av kommunala handlingsplaner enligt stegen i SMHI:s Lathund för klimatanpassning. 

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 1 mars 2022.