Resultat - Nationella expertrådet för klimatanpassning

Nationella expertrådet för klimatanpassning inom SMHI ska redovisa vilka resultat man hittills har uppnått inom ramen för sin uppgift enligt 9b§ i förordning (2009:974) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. 

Redovisningen ska lämnas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 30 juni 2020.