Moderna beredskapsjobb i staten

SMHI ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur SMHI under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb).

Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.