Minskade utsläpp från resor och transporter

Enligt SMHIs regleringsbrev 2016 ska SMHI i sitt arbete med att minska utsläppen av koldioxid från resor och transporter, inom ramen för sitt miljöledningsarbete, använda den metodik som tagits fram inom ramen för projektet REMM - resfria möten i myndigheter.

Uppdraget ska avrapporteras i SMHIs årsredovisning 2016.