Information om IPCC AR6

SMHI ska redovisa hur myndigheten, i samarbete med Naturvårdsverket, Statens energimyndighet och andra berörda, har tillgängliggjort och spritt resultaten från FN:s klimatpanels (IPCC) sjätte kunskapsutvärdering (AR6) till breda målgrupper, inklusive allmänheten.

SMHI ska beakta att lanseringen av IPCC:s syntesrapport sker under det svenska ordförandeskapet i EU och redovisa hur lanseringen har uppmärksammats.