Högnivåmöte Stockholm +50

SMHI ska bistå regeringen i förberedelser och genomförande av högnivåmötet Stockholm +50, som äger rum år 2022.

Arbetet ska utformas efter dialog med Regeringskansliet (Miljödepartementet) och arbetet med att ta fram underlag ska ske i dialog med andra berörda myndigheter.