Förstärkta förvaltningsanslag

SMHI ska redovisa hur förstärkningen av myndighetens förvaltningsanslag i budgetpropositionen för 2018 har använts. 

SMHI ska redovisa hur förstärkningen av myndighetens förvaltningsanslag i budgetpropositionen för 2018 har använts för uppgradering av myndighetens infrastruktur och informationssäkerhet.