Förslag på nya mål, mätetal och uppföljningsmetoder för varnings- och prognosverksamhet

Enligt SMHIs regleringsbrev för 2015 ska SMHI redovisa förslag på nya mål, mätetal och uppföljningsmetoder för varnings- och prognosverksamheten.

Senast den 30 september 2015 ska SMHI redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet)