Förslag på nya mål, mätetal och uppföljningsmetoder för varnings- och prognosverksamhet

Enligt SMHIs regleringsbrev 2016 ska SMHI senast den 15 september 2016 återrapportera till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) enligt såväl befintliga mål och mätetal som de mål och mätetal som föreslagits i tidigare återrapportering (dnr M2015/03400/Kl). Återrapporteringen ska täcka första halvåret av 2016 och kompletterar den årliga återrapporteringen. I samband med detta ska SMHI även föreslå möjlig kompletterande redovisning av verksamhet inom varningar, prognoser och beredskap.

Uppdraget ska avrapporteras den 15 september 2016.

Uppdraget om kompletterande redovisning av verksamhet inom varningar, prognoser och beredskap 2016 är en fortsättning på ett uppdrag från 2015 års regleringsbrev där SMHI skulle redovisa förslag på nya mål, mätetal och uppföljningsmetoder för varnings- och prognosverksamheten.