Expertstöd i samband med COP 25

SMHI ska stödja regeringen inför klimatkonventionen UNFCCC:s partsmöte i Chile i december 2019 (COP 25).

Regeringen har gett SMHI i uppdrag att i nära samarbete med Havs- och vattenmyndigheten bistå regeringen med underlag och expertkompetens i förberedelserna inför och under UNFCCC:s partsmöte i Chile i december 2019 (COP 25). Mötet handlar om havsaspekterna i klimatförhandlingen. 

Med utgångspunkt i IPCC:s specialrapport om havet och kryosfären ska myndigheterna också bistå Regeringen med en analys av hur havsfrågor kan integreras i genomförande och uppföljning av klimatkonventionen och Parisavtalet.

Analysen ska lämnas till Miljödepartementet senast den 25 oktober med muntlig delrapportering inför UNFCCC pre-COP och fungera som underlag för en svensk förhandlingsstrategi.