Covid-19: Uppdrag till myndigheter för att fler ska arbeta hemma

För att minska smittspridningen och belastningen på vården gav regeringen den 22 december 2020 de statliga myndigheterna i uppdrag att vidta ytterligare åtgärder för att så många som möjligt av de anställda skulle kunna arbeta hemifrån. Uppdraget förlängs nu fram till den 15 september 2021.

Myndigheter med fler än tio anställda ska månadsvis redovisa till Arbetsgivarverket hur stor andel av myndighetens anställda som arbetar hemifrån. Arbetsgivarverket ska sedan sammanställa redovisningarna i månatliga rapporter till Regeringskansliet.