Arktiska rådet

SMHI ska aktivt medverka i genomförandet av det finska ordförandeskapet.

SMHI ska aktivt medverka i genomförandet av det finska ordförandeskapets prioritering kring meteorologiskt samarbete inom Arktiska rådet.