Arbete enligt vattenförvaltningsförordningen

SMHI ska redovisa myndighetens arbete enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660).

Redovisningen ska beskriva vilka resultat som myndighetens arbete har lett till och vilka resultat myndighetens arbete förväntas leda till.