Arbete enligt vattenförvaltningsförordningen

SMHI ska redovisa myndighetens arbete enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660).

Redovisningen ska beskriva vilka resultat som arbetet har gett och vilka resultat som förväntas.