Analys av spridning av mikroplast från källa till hav

SMHI ska, tillsammans med Naturvårdsverket, arbeta för bättre kunskap och nationell övervakning av spridning av mikroplast. SMHI ska utveckla befintliga verktyg till att omfatta spridning av plast via vattenflöden.

Verktyget ska kunna användas för att bedöma risken för utsläpp av mikroplast från olika områden och kartlägga utsläppskällor. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 15 december 2023.