Agenda 2030

SMHI ska redovisa hur myndighetens forskning, kunskaps- och beslutsunderlag samt samverkan med andra aktörer har bidragit till att stärka arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

SMHI ska också redovisa hur myndigheten integrerar Agenda 2030 i den egna verksamheten.