SLCP på Delhi Sustainable Development Summit 6 februari 2015

Ett seminarium om hur minskade utsläpp av SLCP kan främja hållbar utveckling hölls 6 februari i Delhi, Indien, i samband med det femtonde Delhi Sustainable Development Summit (DSDS).

Hur kan minskade utsläpp av SLCP främja hållbar utveckling?

I samband med det femtonde Delhi Sustainable Development Summit (DSDS) arrangerades ett seminarium om klimatpåverkande luftföroreningar (SLCP) den 6 februari 2015 genom ett samarbete mellan Miljö och energidepartmentet, Naturvårdsverket, SMHI, det norska Miljö och Klimadepartementet, den svenska och norska ambassaden samt den indiska organisationen Teri som också anordnade DSDS.

Seminariet hade ett sjuttiotal deltagare från DSDS. Det leddes av miljöambassadör Jan Olsson. På seminariet deltog bl.a. chefen för UNEP Achim Steiner samt Frankrikes miljöminister Ségolène Royal samt statssekreterare Lars Andreas Lunde.

På seminariet framfördes bl.a. att man bör ta det bästa vad vetenskapen har att bjuda och omvandla det till policies och möjligheter för näringslivet.7 miljoner dör årligen p.g.a. luftföroreningar både inomhus och utomhus enligt en rapport från WHO. CCAC kan var ett bra motgift och hjälper till att bygga en annorlunda framtid. Det behövs åtgärder på alla nivåer samt politisk vilja. Lobbying från oljeindustrin motverkar solenergin och dagens låga oljepriser är en utmaning. Utvecklingsländer bör kunna hoppa över ett led och inte göra samma misstag som väst. Det behövs en global medvetenhet så att inte fattiga människor blir förgiftade. Vidare framfördes att vad gäller HFC krävs snabba åtgärder och Montrealprotokollet och klimatkonventionen bör användas. President Obamas och premiärminister Modis deklaration om att öka användningen av ren och förnyelsebar energi är viktig.

Medverkande i panelen på Thematic Track om SLCP på Delhi Sustainable Development Summit, från vänster; Jan Olsson Miljöambassadör, Sverige, Lars Lunde vice Miljöminister, Norge, Hanne Bjurström Chefsförhandlare klimat, Norge, Ségoléne Royal Minister for Ecology, Sustainable Development and Energy, Frankrike, Achim Steiner Chef UNEP, Veerabhadran Ramanathan Prof. UCSD, USA, Leif Holmberg Naturvårdsverket.
Medverkande i panelen på Thematic Track om SLCP på Delhi Sustainable Development Summit, från vänster; Jan Olsson Miljöambassadör, Sverige, Lars Lunde vice Miljöminister, Norge, Hanne Bjurström Chefsförhandlare klimat, Norge, Ségoléne Royal Minister for Ecology, Sustainable Development and Energy, Frankrike, Achim Steiner Chef UNEP, Veerabhadran Ramanathan Prof. UCSD, USA, Leif Holmberg Naturvårdsverket. Foto Joakim Langner, SMHI