Prognoser över atmosfärens kemiska sammansättning

Copernicus Atmosphere Monitoring Service, CAMS, är en operationalisering av tidigare EU-projekt för tjänster som rör kemiska väderprognoser globalt och med inzoomning över Europa.

Tjänsterna består av atmosfärens kemiska sammansättning i realtid och med prognoser några dygn framåt. Även återanalyser tas fram.

Viktigt underlag för miljöarbete

Som en viktig del ingår så kallad data-assimilering, där observationer från markstationer och satelliter vävs samman med beräkningar från modeller. Syftet är att tillhandahålla högkvalitativa bastjänster som myndigheter och företag kan bygga vidare på i miljöarbetet. I tjänsterna levereras halter av ozon, kväveoxider, partiklar samt ultraviolett strålning och halter av klimatpåverkande gaser i atmosfären.

Gemensam bastjänst

SMHI bidrar till tjänsterna för Europa med prognoser och analyser av atmosfärens sammansättning. SMHI är här en av tio aktörer som samverkar till en gemensam bastjänst. Resultaten görs tillgängliga dagligen på atmosfärstjänstens centrala webbportal, via den franska vädertjänsten Meteo France.