Hydrologiska varningar för större europeiska floder

Inom ramen för Copernicus finns EFAS, European Flood Awareness System. EFAS består av fyra centra som tillsammans samlar in data, beräknar och analyserar prognoser för större europeiska floder.

EFAS utfärdar även förvarningar till både medlemsländer och EU-organet ERCC, Emergency Response Coordination Centre. SMHI koordinerar EFAS Dissemination Centre, med uppgift att bland annat analysera och utfärda förvarningar och ansvara för kontakter med medlemsländer inom EFAS-nätverket.
 

Översvämning Tyskland
Översvämning i Tyskland. Foto Torbjörn Hansson

Tre institut i konsortium

Två andra institut hjälper SMHI med detta arbete, Rijkswaterstaat från Nederländerna och SHMU från Slovakien. Arbetet har utförts sedan 2012 och i oktober 2015 fick konsortiet förnyat förtroende att ansvara för EFAS Dissemination Centre, som en operationell tjänst inom Copernicus, i ytterligare sex år.

SMHI ansvarar även för att utveckla och förvalta de tekniska hjälpmedel som används för kommunikationen mellan EFAS centra och EU-organen Joint Research Centre och ERCC. I april 2015 arrangerade SMHI ett möte för hela EFAS-nätverket vid ERCCs huvudkontor i Bryssel.