Workshop om Vattenförvaltning

SMHI arrangerade en workshop den 14:e april för att tillsammans med andra myndigheter diskutera hur data och verktyg inom den svenska vattenförvaltningen används. Syftet var att öka användbarheten av de underlag som SMHI tar fram åt andra myndigheter.